Уважаеми съграждани,
с пълния текст можете да се запознаете тук: Съобщение 06 04

Съобщение за изработен проект за ПУП – ИПУР

Без категория, Съобщения |