ОТМЕНЕНО – 03.04.2023 от 11:00. Тест на задействане на сиренно-оповестителната система

Уважаеми съграждани,

Тестът по задействане на сиренно-оповестителната система е отменен. 

Допълнително ще ви информираме за нова дата и час на провеждането му, когато е известна. 

ОТМЕНЕНО – 03.04.2023 от 11:00. Тест на задействане на сиренно-оповестителната система

Актуална информация, Важни съобщения - начало, Последни новини, Съобщения |