С пълния текст можете да се запознаете тук: доп. ИСДЕ

 

Допуснати до конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел “ИСДЕ”

Кариери |