С пълния текст можете да се запознаете тук: ДОП. ЮРИСКОНСУЛТ

Допуснати до конкурс за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „ПНО”

Кариери |