Уважаеми съграждани,

с пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук:  20230403122026

Заповеди за репатриране на излезли от употреба МПС – 2 броя

Актуална информация, Заповеди |