Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук:  Anonce_26_04_2023        ЗАПОВЕД СОА23-РД09-996 – 20.04.2023Г.КМЕТ СО

Заповед на Кмета на Столична община за създаване организация за пожарна безопасност.

Заповеди |