Уважаеми съграждани,

с пълния текст на заповед № РСЛ23-РД09-123 можете да се запознаете тук: 20230406144805

Заповед № РСЛ23-РД09-123/10.03.23 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС

Актуална информация, Заповеди |