Уважаеми съграждани,

с пълния текст на заповед № РСЛ23-РД09-126 можете да се запознаете тук:  20230407133140

Заповед № РСЛ23-РД09-126/10.03.23 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС

Актуална информация, Заповеди |