Уважаеми съграждани, 

Информираме Ви за авариен ремонт до бл. 13, като на Вашето внимание публикуваме текст на писмо получено днес в СО-район Слатина от Топлофикация София ЕАД:

“На основание чл.72, ал.2. от ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с „Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи  на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: жк. „Слатина бл. 13“, с изкоп в тревна площ и паркинг до бл. № 13. За целта ще бъде затруднено движението за МПС и пешеходци.

СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 17.05.2023 г. до 24:00 часа на 22.05.2023г.

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015г.).

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще извършим за наша сметка при благоприятни метеорологични условия.”

Авариен ремонт на топлопровод на обект с адрес: жк. „Слатина бл. 13“, с изкоп в тревна площ и паркинг до бл. № 13 – от 09:00 ч. на 17.05.2023 г. до 24:00 часа на 22.05.2023г.

Важни съобщения - начало, Последни новини |