Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук:

Обявление

Заповед

КВ.103

SKM_C257i23050910250 SKM_C257i23050910240 SKM_C257i23050910220

Провеждане на обществено обсъждане по проект ПУП – изменение на план за улична регулация.

Съобщения |