Уважаеми съграждани,

С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук: Съобщение – обявление 16.05.2023

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите. Продължаване на разрешително за водовземане.

Актуална информация, Съобщения |