Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: Заповед пожароопасен сезон

Заповед от кмета на СО

Заповеди, Съобщения |