КМЕТЪТ НА „СЛАТИНА“ И ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗАПОЧНАХА ПРОВЕРКА НА ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1936“

Ревизията ще установи състоянието на сградата и извършваната в нея дейност

Днес, 21.06.2023 г., след дългогодишни откази, настоятелството на Народно читалище „Отец Паисий 1936“ в кв. „Редута“ отвори сградата и допусна кмета на столичния район „Слатина“ Георги Илиев. Той от своя страна осигури достъп на общинската комисия, назначена по чл. 196 от Закона за устройство на територията, за извършване на оглед, оценка на щетите и установяване на актуалното състояние на сградата.

„Извършеният днес оглед доказа две неща. Първо – сегашното състояние на сградата не е добро и дори е опасно. Второ – в сградата на читалището от години не се извършват тези дейности, за които се твърди, че се провеждат. Искам да използвам момента, за да изкажа благодарността си към жителите на „Редута“, които чрез протестните си действия създадоха допълнителен обществен натиск и допринесоха за това да получим по-бърз достъп до сградата.  Читалището трябва да бъде ремонтирано и да бъде превърнато отново в културно-просветния център, който жителите на квартала и района заслужават“, каза кметът на „Слатина“ Георги Илиев.

Той съобщи, че след приключване на инспекцията на общинската комисия, районната администрация ще се обърне към Министерството на културата и Съюза на народните читалища с апел за съдействие по отношение на контрола на читалищната дейност. Кметът ще инициира и обществен дебат и конкурс за това, как е най-добре да се осъществява тя в район „Слатина“.

„Основният проблем, от законова гледна точка, е че няма сила , която да накара настоятелството на читалището да приема нови членове. По този начин няма как съставът на общото събрание да бъде обновяван и съответно настоятелството, носещо отговорност за дейността на читалището и стопанисването на сградата. Дейността на читалищата трябва да е съобразена с очакванията на жителите на района. Именно затова е важно да се обърнем към местната общност, да установим какви са техните интереси и да набележим заедно как читалището може да отговори на нуждите им. Прекият диалог с реалните ползватели на дейностите е най-добрият подход, който можем да предприемем, така че жителите на кв. „Редута“ да припознаят и да участват активно в развитието на читалищната дейност“, добави кметът Георги Илиев.

Припомняме, че в периода 2008 г. – 2022 г. са водени три дела във връзка с казуса с Народно читалище „Отец Паисий 1936“. На 02.10.2008 г. Министерството на културата завежда дело за прекратяване на дейността му.  То приключва с отхвърляне на иска като решението е влязло в сила от 11.10.2011 г.

Междувременно Комисията по разпределяне на бюджетни средства към читалищата не изплаща субсидия на читалището за периода от 2008 до 2012 г., включително. Предвидените за целта средства са разпределени на другите читалища в района.

Във връзка с неизплатените субсидии на 20.12.2012 г. настоятелството на читалище „Отец Паисий“ завежда искова молба срещу Столична община и Министерството на културата, с която настоява  Софийски градски съд да ги задължи да му изплатят неполучените средства. Исковете са отхвърлени на три инстанции като решението влиза в сила на 18.10.2022 г. То е  и единственото, което  не е отсъдено в полза на настоятелството на читалище „Отец Паисий 1936“.

Последното дело е заведено именно от настоятелството, като е подадена жалба срещу заповедта на тогава действащият районен кмет  за изземване на общинския имот. Жалбата е уважена и заповедта е отменена, като решението влиза в сила на 26.01.2017 г.

След решението на съда, влязло в сила на 18.10.2022 г., са възобновени регулярните посещения, с цел установяване истинността на декларираните от настоятелството извършвани дейности. При нито едно от тях не е осигурен достъп на служителите на районната администрация.

 

 

За информация:

Емилия Донкова

„Връзки с обществеността“,

Столична община, район „Слатина“

Тел:+359 877 104 777

                                                                       e-mail:pr@so-slatina.org

КМЕТЪТ НА „СЛАТИНА“ И ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗАПОЧНАХА ПРОВЕРКА НА ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1936“

Актуална информация, Култура, Начало, Последни новини, Читалища |