Уважаеми съграждани,

С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук: съобщение.docx чл.19, ал-5 от НПОРИМДЕРДТСО

ОБЯВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.5 ОТ НПОРИМДЕРДТСО

Актуална информация, Съобщения |