Освобождаване от паркирали автомобили за сондажи за инженерно-геоложки проучвания в зоната на Метростaнция 1 на III метродиаметър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с направа на сондажи за инженерно-геоложки проучвания в зоната на Метростaнция 1 на III метродиаметър – отклонение Слатина, е необходимо посочените на схемата локации да бъдат освободени от паркирали автомобили.

На (1.) ул. „Гео Милев“ № 4  ще се работи от 8:30ч на 28.06 и 29.06.23г. до обяд        

На (2.) ул. „Голаш“ № 2 ще се работи от обяд на 29.06. и на 30.06.2023г.

 

МОЛЯ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ДА ПРЕМАХНАТ АВТОМОБИЛИТЕ И ДА НЕ ПАРКИРАТ В ПОСОЧЕНИТЕ ПЕРИОДИ!

Освобождаване от паркирали автомобили за сондажи за инженерно-геоложки проучвания в зоната на Метростaнция 1 на III метродиаметър

Важни съобщения - начало, Последни новини, Съобщения |