СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Уважаеми съграждани,
СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ да бъде предоставяна на нуждаещи се хора в столицата. Предвижда се за период от 12 месеца да бъдат обхванати 1 530 потребители, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда.  Целеви групи по този проект са лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

С пълния текст можете да се запознаете тук: 

ПРОЕКТ-„ГРИЖА-В-ДОМА-В-СТОЛИЧНА-ОБЩИНА“

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Актуална информация, Последни новини, Програми и проекти |