Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Уважаеми съграждани,

На 02.06.2023 г. от 12.00 ч. ще се задейства сиренно-оповестителната система на страната.

С пълния текст можете да се запознаете тук: Тренировка по задействане на сиренно

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Съобщения |