ПРОЕКТ “Грижа в дома на Столична община“ – район Слатина

          Интересът към предоставяната услуга,

“Грижа в дома на Столична община“ – район Слатина се засилва. До момента  са назначени 19 / деветнадесет/  специалисти  „Персонал за грижа в дома/помощник в домашни условия“, които обгрижват в домашни условия хора, нуждаещи се от подкрепа. Към екипа се включва и медицинска сестра, която предоставя медицинска грижа и отговаря за безопастността и здравето на обслужваните потребители при спазване правилата за добра медицинска практика.

ПРОЕКТ “Грижа в дома на Столична община“ – район Слатина

Актуална информация, Програми, Програми и проекти, Социални дейности |