Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: методика за конкурс – УОСиЖФ,РКТД

Методика за конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност ”

Актуална информация, Кариери |