Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: методика-за-конкурс-АИОГРАО

Методика за конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО ”

Актуална информация, Кариери |