Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел..подп. уведомление_ЕЛ-Н.подп.

Заповед и уведомление по процедура с № РСЛ23-ГР94-3990/21.09.2023г.

Съобщения |