“КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ” – Предварителна кампания

Уважаеми съграждани,

събрани капачки ще се приемат в центъра на ул. Лидице 16, по график. 
Предаването на капачките ще бъде на 01.10.23г. 

“КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ” – Предварителна кампания

Актуална информация, Покани, Съобщения |