Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: Обява КИПКО

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддържка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Актуална информация, Военен отдел, Обяви |