Уважаеми граждани на район Слатина,

За Ваше улеснение, прилагаме утвърдените от МРРБ документи за Учредяване на сдружение на собствениците и последващи решения на сдружението, във връзка с кандидатстването по проект за саниране на сгради: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II, както и заявление на регистрация на сдружението в СО-район “Слатина”. 

ЗАЯВЛЕНИЕ-за-регистрация-на-сдружение-на-собствениците-по-чл-29-ал-1-от-ЗУЕС (2)
Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС
Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС
Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС
Приложение 4_Споразумение за създаване на СС
Приложение 5_Справка за ССО
Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС
Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
Приложение 8_Протокол от ОС на СС
Приложение 9_Декларация – нечлен на СС
Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)
Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)
Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Документи за Учредяване на сдружение на собствениците по по проект за саниране на сгради

Актуална информация, Съобщения |