Уважаеми съграждани,

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук: ЗАПОВЕД_28-09-23

Заповед на директора на ОД “Земеделие”

Заповеди, Съобщения |