Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: Издадено е разрешение за строеж Б-154 oт 2023      РС Б-154 от 06.10.2023г

Издадено разрешение за строеж

Съобщения |