Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: ЗаповедиРД09-530и531от23.11.23г.МПСбез№№

Заповеди за репатриране на ИУМПС без рег. номера

Съобщения |