Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел..подп. и уведомление_ЕЛ-В.подп.

Заповед и уведомление по процедура с № РСЛ23-ГР94-4398/27.10.2023г

Съобщения |