Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел.п.

уведомление_ЕЛ-А.п уведомление_ЕЛ-В.п…

Заповед и уведомления по процедура с № РСЛ23-ГР94-4777/24.11.2023г.

Съобщения |