Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: 22.11.2023-схема худ. г-ка съобщение.docx чл.19, ал-5 от НПОРИМДЕРДТСО

ОБЯВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.5 ОТ НПОРИМДЕРДТСО

Съобщения |