Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук:  Обявление_

 

ОБЯВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.5 ОТ НПОРИМДЕРДТСО

Съобщения |