АНКЕТИ във връзка с промени в посочността на движение на част от улиците в район “Слатина”

Уважаеми съграждани,

     Във връзка с Решение по т. 57 от проведено заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при Столична община на 30.01.2024г. за въвеждането на необходими промени в организацията на движението в части от ж.к. „Христо Смирненски“ и кв. „Христо Ботев“, днес, 31.01.2024 г., район „Слатина“ стартира анкети, чиято цел е да получим обратната връзка на заинтересованите граждани.
Моля, да изразите Вашето съгласие/несъгласие за въвеждане на еднопосочно движение в обхвата на уличната мрежа, прилежаща на 94 СУ „Димитър Страшимиров“, като попълните анкетата на следния линк: 

АНКЕТА – кв. Христо Ботев

    Моля да изразите Вашето съгласие/несъгласие за въвеждане на еднопосочно движение в обхвата на уличната мрежа, прилежаща на ДГ 61 „Шарено петле“, ДГ 65 „Слънчево детство“, 148 ОУ „Любомир Милетич“ и 157 ГИЧЕ „Сезар Вайехо“, като попълните анкетата на следния линк: 

АНКЕТА – кв. Христо Смирненски

Ще бъдат зачетени всички отговори, получени до 17:00 часа на 05.02.2024 г. (понеделник)

Благодарим Ви!

 

 

 

АНКЕТИ във връзка с промени в посочността на движение на част от улиците в район “Слатина”

Актуална информация, Важни съобщения - начало, Последни новини |