Уважаеми съграждани,

бланката на заявлението можете да намерите тук: Заявление за дървета

Заявление за кастрене и премахване на дървесна растителност

Административни услуги |