Информация относно затруднения в движението поради изграждане на метростанции на линия 3 на столичното метро

Уважаеми съграждани,

Във връзка с многобройните коментари и сигнали за затруднения трафик в Слатина, поради строежа на метрото, Ви уверявам, че вземаме предвид всеки полезен съвет и се опитваме ежедневно да подобрим възможностите за безпроблемно придвижване. Публикуваме заповедта на г-н Терзиев, кмет на Столична община, която ангажира всички служби за организация на движението. Ежедневно следим проблемите, даваме препоръки и правим всичко възможно да отстраним недостатъците и да облекчим трафика.

Оставаме на разположение за Вас.
Екипът на район „Слатина“

Информация относно затруднения в движението поради изграждане на метростанции на линия 3 на столичното метро

Актуална информация, Важни съобщения - начало, Последни новини |