Уважаеми съграждани,

С пълния текст можете да се запознаете тук: Пр №388-30.01.24г

Констативен протокол № 388/30.01.24 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Без категория, Съобщения |