Уважаеми съграждани,

С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: Obyava KLP-za publ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Военен отдел, Обяви |