Уважаеми съграждани,

С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: OX-994-DR-za publ (1)

Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс през 2024 г. във формирования от състава на Сухопътните войски, Военоморските сили и Централно военно окръжение.

Военен отдел, Обяви |