Уважаеми съграждани,

С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: ОХ-117-SSDR_2024

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 – Плевен.

Военен отдел, Обяви |