Уважаеми съграждани,

С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: Obyava SV – za publ

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.06.2024 г. до 27.06.2024 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево

Военен отдел, Обяви |