Уважаеми съграждани,

С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: Obyava KIPKO za publ

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Военен отдел, Кариери, Обяви |