ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СВИНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “СЛАТИНА”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Предвид констатирано огнище на заболяването „Африканска чума“ по свинете на територията на Република България и за предотвратяване проникването и разпространяването на заразната болест на територията на район „Слатина“ – СО, призовавам всички стопани, отглеждащи прасета в района да ги регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За регистрация на животновъдния обект – лично стопанство, собственикът или ползвателят на обекта подава до Директора на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ заявление по образец.

Заявлението по чл. 11 се подава в два екземпляра в деловодството на районната администрация и чрез Кмета на района  служебно се изпраща до ОДБХ за регистрация.

Моля всички граждани да следят за наличието на трупове или части от тях на домашни и диви свине, като при установен конкретен случай или постъпил сигнал за такива, незабавно се уведоми Столична община и Областна дирекция по безопасност на храните – София-град. 

Можете да изтеглите формуляра от ТУК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СВИНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “СЛАТИНА”

Актуална информация, Последни новини, Съобщения |