ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЛАТФОРМА НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

Уважаеми съграждани и организации,

Програма Европа е иновативна програма на Столична община е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 10.05 – 10.06.2024 Г. ДО 17:30ч.

(ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ: ПРОГРАМА ЕВРОПА 2024)

 

Програма „Европа” на Столична община стартира за шестнадесета поредна година. През 2024 г.
водещият й принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското
общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.
Одобрени са четири приоритетни области като тяхното финансиране е по 200 000 лв. за първа и втора
приоритетна област и по 300 000 лв. за трета и четвърта приоритетна област, а общият бюджет за
безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 1 000 000 лв.

1. Приоритетна област 1: Развиване на партньорството между местната власт, граждански
организации в частна и обществена полза за провеждане на летни програми за устойчиво развитие

2. Приоритетна област 2: Подпомагане на партньорството между гражданското общество и общински
структури за въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти.

3. Приоритетна област 3: Насърчаване на структурите на гражданското общество и научните
организации да подпомагат Столична община в постигането на заявените приоритети на европейско
и национално ниво.

4. Приоритетна област 4: Подпомагане на развитието на София като устойчива туристическа
дестинация в партньорство между граждански организации, органите на местната власт и
туристическия бранш.

С приоритетните области, одобрените от Столичния общински съвет, може да се запознаете ТУК.

     ➔ Кандидатстването:
Кандидатстването ще се осъществи в периода от 10.05.2024 г. до 17:30 ч. на 10.06.2024 г. Проектните
предложения се подават само и единствено по електронен път на интернет страницата на Програма
„Европа” www.evropa-so.bg . Изпълнението на финансираните инициативи следва да е с
продължителност до пет месеца и да приключи не по-късно от 15.11.2024 г.
Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа” 2024 по всяка от четирите
приоритетни области, са достъпни в раздел „Кандидатствай тук”. Документите по всички приоритетни
области можете да намерите в секцията за “Насоки за кандидатстване” от меню “Кандидатствай тук”,
както и приложенията към всяка приоритетна област.
Не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се
проведе и втори информационен ден. Допълнителна информация относно датата и начина на
провеждане на втория информационен ден ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа”, както
и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.
Екипът на Програма „Европа” е на разположение за консултации като въпросите следва да се задават в
електронен формат чрез формата за контакт на страницата на Програма „Европа” (рубрика
„Кандидатствай тук”– „Въпроси”) до 4 дни преди крайния срок за кандидатстване.
Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа”, г-жа Цветелина Симеонова – Заркин,
пожелава на всички кандидати вдъхновение и успех като изразява своята увереност, че ще бъдат
представени стойностни проекти, които да подпомогнат Столична община в постигането на нейните
приоритети. „Успешното постигане на стратегическите цели на общината изисква активното
включване на гражданското общество. Поздравявам всички, които обмислят да кандидатстват по
Програмата. Пожелавам им вдъхновение, дързост и постоянство! Вярвам, че ще получим стойностни
проекти, които ще помогнат на София да се развива като Европейски град с високо качество на
живот.

От името на район Слатина и от името на членовете на Програмния съвет на Програма „Европа”, пожелаваме на всички кандидати: Успех!”.

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЛАТФОРМА НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

Актуална информация, Важни съобщения - начало, Последни новини |