КОМПОСТЕРИ – Удължаваме срока за заявки до 1-ви юли.

Уважаеми съграждани,

удължаваме срока за заявки за компостери до 1-ви юли.

За повече информация: Органични отпадъци – Sofia NoWaste Map

 

Всички граждани желаещи да им се предоставят компостери, които да поставят в дворовете си, следва да подадат до 01.07.2024г. заявление за участие в инициативата, което задължително да съдържа:

  1. Име, фамилия, информация за адреса, на който ще бъде поставен компостерът и телефон за контакт;
  2. Предоставян ли е на същия адрес вече компостер по предходни кампании?

Заявленията се подават в деловодството на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 или на сайта на район „Слатина“ – СО на e-mail: info@so-slatina.org

 

Допълнителна информация: Компостери за домакинствата

 

 

КОМПОСТЕРИ – Удължаваме срока за заявки до 1-ви юли.

Важни съобщения - начало, Обяви, Последни новини, Съобщения |