УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ със заповед № РД-18-138/24.07.2017г., обнародвана в ДВ бр. № 68/22.08.2017г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри / КККР / за район „Слатина”- СО.
Съгласно §4, т. 4, ал. 4 на Преходни и заключителни разпоредби на ЗКИР: „След одобряване на КККР дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратява”.
Скици за недвижими имоти ще се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на адрес: ул. „Мусала” № 1, или на изнесените работни места на адрес: ул. „Сердика” № 5 -партер и ул. „Кракра” № 3.

СО РАЙОН „СЛАТИНА”

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През периода 04.07-15.07.2017 г. ще бъде изпълняван участъка от бул. „Шипченски проход” от ул. „Иван Димитров-Куклата” /трамвайно ухо „Гео Милев”/ до бул. „Асен Йорданов” – ляво платно. Движението ще се осъществява двупосочно в дясното платно. Ремонтът на етапа е с продължителност от 12 дни.
След приключване на ремонтните дейности в лявото платно, движението ще бъде прехвърлено в него и ще започне рехабилитацията на дясното платно за движение – от 16.07.2017 г.

Цялостно участъка ще бъде готов за 24 дни.

СО район „Слатина”

Pozdravitelen adres

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От 05.06.2017г. започва рехабилитация на бул.“Шипченски проход“ от ул.“Иван Димитров – Куклата“ /трамвайно ухо „Гео Милев“/ до бул.“Асен Йорданов“, на бул.“Асен Йорданов“ до бул.“Христофор Колумб“ и на ул.“Искърско шосе“ от бул.“Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев”, по съществуващо положение.

През 2017г. ще бъдат изпълнявани два участъка от цялостната рехабилитация на
обекта със следната последователност:

1. Югоизточно платно на бул.“Асен Йорданов“ от бул.“Цариградско шосе“ до
бул.“Шипченски проход“ от 05.06.2017г. до 22.06.2017г.
1.1. Рехабилитацията на бул.“Асен Йорданов“ (югоизточно платно) ще продължи със затварянето на дясната част на платното и тротоара от кръговото
кръстовище до бул.“Шипченски проход“. Продължителността на етапа е 8дни от 05.06.2017г до12.06.2017г.
1.2. Ремонтът на бул.Асен Йорданов (югоизточно платно) – част от лявото
платно на бул.“Асен Йорданов“ от кръговото кръстовище до бул.“Шипченски проход“. Изпълнението му ще започне на 13.06.2017г.и ще завърши на 22.06.2017г. Продължителност – 10дни.

2. Бул.“Шипченски проход“ от ул.“Иван Димитров – Куклата“ / трамвайно ухо
„Гео Милев“/ до бул.“Асен Йорданов“ - не е предвидено цялостно затваряне на
участъка, а по етапно, като първо ще бъде затворено лявото платно за движение.
2.1. Първият етап е затварянето на лявото платно, движението ще се
осъществява двупосочно в дясното платно. Ремонтът на етапа е с продължителност от 12дни, като ще започне на 23.06.2017г. и ще завърши на 04.07.2017г. След приключване на ремонтните дейности в лявото платно,
движението ще бъде прехвърлено в него и ще започне рехабилитацията на
дясното платно за движение – втори етап.
2.2. Ремонтът на дясното платно е с продължителност от 12дни, като ще започне
на 05.07.2017г. и ще завърши на 16.07.2017г. По този начин движението няма
да бъде спирано както за автомобилите, така и за МГТ.
Ремонтните дейности в участъка са предвидени за извършване в срок от 24 дни.

3. Изграждане на перон посока Център на бул.“Шипченски проход“ след
кръстовище с ул.“Иван Димитров – Куклата“ – в този етап движението ще бъде
забранено в посока център от кръстовището на бул.“Шипченски проход“ и
ул.“Иван Димитров – Куклата“. Движението ще бъде пренасочено за преминаване през ул.”Гео Милев”. Изграждането на новия перон е предвидено да се извърши за 6 дни от 17.07.2017 до 22.07.2017г.

СО район „Слатина”

1

Europe, Sofia
Cloudy

18°C

Sofyia

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: 17.70 km/h

  • 20 Jul 2018

    Scattered Showers 25°C 18°C

  • 21 Jul 2018

    Sunny 28°C 15°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06