Решение № Към 12 00-169-/1/29.01.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Дейности по информация и публичност по проект „Администрацията и гражданите-една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, с приоритетна ос ІІ:

„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, открита с Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка № 12 00-169/04.11.2014 г. на Кмета на район „Слатина”...../Изтегли/

1

Europe, Sofia
Cloudy

18°C

Sofyia

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: 17.70 km/h

  • 20 Jul 2018

    Scattered Showers 25°C 18°C

  • 21 Jul 2018

    Sunny 28°C 15°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06