Публични покани

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО 2015 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

Публична покана…/изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г.

Документация…/ изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г.

Приложения… /изтегли/ публикувани на 14.12.2015 г.

Проект на договор…/изтегли/ публикуван на 14.12.2015 г.

Съобщение до средствата за масово осведомяване…/изтегли/ публикувано на 14.12.2015 г.

Разяснение на основание чл.101б от ал.6 от ЗОП до потенциалните участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VІІІ „а”от ЗОП.../изтегли/ публикувано на 17.12.2015 г.

Протокол №1/28.12.2015 г. .../изтегли/ публикуван на 28.12.2015 г.

Договор № РД-55-13/29.12.2015 г.../изтегли/ публикуван на 29.12.2015 г.

Приложение № 8а Ценова оферта за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП.../изтегли/ публикувано на 29.12.2015 г.

Съобщение за наличие на конфиденциалност в офертата на участник „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 131085380.../изтегли/ публикувано на 29.12.2015 г.

ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Публична покана .../изтегли/ публикувана на 26.11.2015 г.
Документация .../ изтегли/ публикувана на 26.11.2015 г.
Приложения ... /изтегли/ публикувани на 26.11.2015 г.
Проект на договор .../изтегли/ публикуван на 26.11.2015 г.
Съобщение до средствата за масово осведомяване .../изтегли/ публикувано на 26.11.2015 г.
Протокол №1/08.12.2015 г. .../изтегли/ публикуван на 10.12.2015 г.

Протокол №2/11.12.2015 г. .../изтегли/ публикуван на 11.12.2015 г.

Конструктивно укрепване на вътрешен басейн
Конструктивно укрепване на вътрешен басейн и ремонтно възстановителни работи в ЦДГ №182 „Щастливо детство”

Прочети още: ...

1

Europe, Sofia
Cloudy

18°C

Sofyia

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: 17.70 km/h

  • 20 Jul 2018

    Scattered Showers 25°C 18°C

  • 21 Jul 2018

    Sunny 28°C 15°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06