ОБЯВЛЕНИЕ

На 15.01.2018 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв.92, м. „Христо Смирненски - Слатина”, УПИ VІ за ЖС, VІІ- за ЖС, МАГАЗИНИ и ГАРАЖИ, и образуване на нов УПИ VІ- ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ, кв. 92, местност „Христо Смирненски- Слатина”, гр. София, район „Слатина,, на основание Заповед № РСЛ17-РД09-466/15.12.2017г. на Кмета на СО – р-н „Слатина‟.
Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

Заповед.../изтегли/
ПУП-ИПРЗ.../изтегли/

ОБЯВЛЕНИЕ

На 20.12.2017 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 211а, м. „Христо Смирненски - Слатина‟, УПИ ІV за ЖС, паркинги и детски площадки, V – за ОЖС, VІ – 11 за ЖС, VІІ – 12 за ЖС и обществено обслужване и VІІІ – за ОЖС; улица тупик от о.т. 114а до о.т. 114б до о.т. 114д, на основание Заповед № РСЛ17-РД09-454/07.12.2017 г. на Кмета на СО – р-н „Слатина‟.
Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

Заповед за обществено обсъждане .../изтегли/
ПУП ИПЗ .../изтегли/
Заповед за обществено обсъждане – допълнение .../изтегли/

Заповед № РСЛ17-РД09-426/16.11.2017 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ VІ – 808, кв. 116, м. „Христо Смирненски – Слатина‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟

Обявление.../изтегли/
Заповед.../изтегли/

1

Europe, Sofia
Cloudy

6°C

Sofyia

Cloudy

Humidity: 69%

Wind: 11.27 km/h

  • 15 Dec 2017

    Mostly Cloudy 9°C 0°C

  • 16 Dec 2017

    Showers 12°C 4°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06