Заповед № РСЛ18-РД09-8/15.01.2018 г. на Главния архитект на СО - Район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение плана за регулация в обхвата на УПИ VII-1003, УПИ VI-277, VIII-269, XIV-273, кв.31, по плана на гр. София местност „Христо Ботев”, СО район „Слатина”

Обявление.../изтегли/
Заповед.../изтегли/

ОБЯВЛЕНИЕ

На 15.01.2018 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв.92, м. „Христо Смирненски - Слатина”, УПИ VІ за ЖС, VІІ- за ЖС, МАГАЗИНИ и ГАРАЖИ, и образуване на нов УПИ VІ- ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ, кв. 92, местност „Христо Смирненски- Слатина”, гр. София, район „Слатина,, на основание Заповед № РСЛ17-РД09-466/15.12.2017г. на Кмета на СО – р-н „Слатина‟.
Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

Заповед.../изтегли/
ПУП-ИПРЗ.../изтегли/

ОБЯВЛЕНИЕ

На 20.12.2017 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 211а, м. „Христо Смирненски - Слатина‟, УПИ ІV за ЖС, паркинги и детски площадки, V – за ОЖС, VІ – 11 за ЖС, VІІ – 12 за ЖС и обществено обслужване и VІІІ – за ОЖС; улица тупик от о.т. 114а до о.т. 114б до о.т. 114д, на основание Заповед № РСЛ17-РД09-454/07.12.2017 г. на Кмета на СО – р-н „Слатина‟.
Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

Заповед за обществено обсъждане .../изтегли/
ПУП ИПЗ .../изтегли/
Заповед за обществено обсъждане – допълнение .../изтегли/
Протокол от обществено обсъждане за кв. 211а.../изтегли/
Протокол от експертен съвет.../изтегли/

1

Europe, Sofia
Mostly Cloudy

6°C

Sofyia

Mostly Cloudy

Humidity: 93%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Mar 2018

    Rain And Snow 10°C -1°C

  • 21 Mar 2018

    Rain And Snow 10°C 3°C

Please update your Flash Player to view content.

FacebookLogo 06