Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Стандартизирани образци на заявления

Район „Слатина” СО вече работи с нови стандартизирани образци на заявления. Промяната се налага с постановление на Министерски съвет в сила от днес относно стандартизирани образци на заявления. Новите формуляри и документи са еднакви за цялата страна. Това е първият етап на уеднаквяване на документите издавани от общините в България. Сред новите бланки са тези за заявления за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, за издаване на скици за недвижими имоти, за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот, за издаване на виза за проекти, за издване на удостоверение за търпимост на строеж, за заверка документи по гражданско състояние за чужбина, за одобряване на подробен устройствен план и др.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА “ЗЕЛЕНА СОФИЯ” 2019 г.

Уважаеми граждани,

Имате възможност да участвате в Програма “Зелена София” за облагородяване на зелените площи в междублоковите пространства.  Столична община, по Ваши проектни предложения, предоставя материали: градински инструменти, паркова мебел, кашпи, цветя, дървесна и храстова растителност, материали за ремонт.

За повече информация и изтегляне на документите за кандидатстване в сайта на Столична община – https://www.sofia.bg//program-green-sofia-2019, направление “Зелена система”.

Краен срок за подаване на документи: 17:00 часа на 20.06.2019г. в сградата на СО – район “Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67

Участвалите в предходни проекти по Програма “Зелена София” имат право да участват отново в такива след 5 години.

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ