Банкова сметка за административни услуги, такси и наеми:

Общинска банка АД

ФЦ „Слатина”

IBAN:  BG85SOMB91303117815701

BIC:  SOMBBGSF