С пълния текст можете да се запознаете тук: методика гл. експерт ОКЕУС Посетена: 61

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете тук: Методика конкурс ИСДЕ Посетена: 63

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете тук: Методика конкурс юрисконсулт Посетена: 64

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете тук: ДОП. ОКЕУС Посетена: 98

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете тук: ДОП. ЮРИСКОНСУЛТ Посетена: 67

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете тук: доп. ИСДЕ   Посетена: 58

Прочети повече

Пълен текст на заповедта за методика – УТКР   УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679 КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА” Г. ИЛИЕВ     ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в р-н „Слатина”   Комисията […]

Прочети повече