Районната администрация търси да назначи на граждански договор общ работник за поддръжка и ремонт на детски съоръжения, паркова мебел и чешми на територията на район „Слатина“ – СО. Тел. за връзка 02/871 0182 и 02/870 8306 Посетена: 36

Прочети повече

Уважаеми съграждани,  за провеждане на конкурс за длъжността “Началник отдел” в отдел “Правно-нормативно обслуждване” в район “Слатина”, комисията прие следната МЕТОДИКА .  Посетена: 123

Прочети повече

Съобщение относно допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” в отдел “Правно-нормативно обслужване” при Столична община – район “Слатина” – СПИСЪК_1_ Посетена: 134

Прочети повече

Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” в отдел “Правно-нормативно обслужване” при Столична община – район “Слатина” – СПИСЪК_1 Посетена: 197

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: обявл. н-к отдел ПНО Посетена: 111

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: методика за конкурс ст. счет. Посетена: 480

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: допуснати канкурс ст. счет Посетена: 98

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Посетена: 774

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: методика конкурс юрисконсулт в отдел ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Посетена: 1,596

Прочети повече