Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО район „Слатина” Посетена: 62

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител”  в отдел „Финансово-счетоводни дейности” …/изтегли/ Посетена: 101

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 278

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 257

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен архитект” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 296

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист – инженерна инфраструктура” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – изтегли файл Посетена: 222

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист – контрол по строителството” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – изтегли файл Посетена: 205

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” Посетена: 232

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” Посетена: 236

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Главен архитект” Посетена: 243

Прочети повече