Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, направление „Контрол по строителството” Посетена: 162

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Устройство на територията” Посетена: 148

Прочети повече

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО район „Слатина” Посетена: 306

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител”  в отдел „Финансово-счетоводни дейности” …/изтегли/ Посетена: 295

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 476

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 459

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен архитект” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 528

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист – инженерна инфраструктура” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – изтегли файл Посетена: 415

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист – контрол по строителството” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – изтегли файл Посетена: 391

Прочети повече