Методика за провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО“ Посетена: 107

Прочети повече

Методика за провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Интеграция, социални дейности и екология“ Посетена: 52

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” Посетена: 87

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” направление „Устройство на територията” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството” Посетена: 75

Прочети повече

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО“ в СО район „Слатина“ Посетена: 87

Прочети повече

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Интеграция, социални дейности и екология“ в СО район „Слатина“ Посетена: 83

Прочети повече

Методика за провеждане на конкурс за длъжността „Главен архитект“ в СО район „Слатина“ Посетена: 172

Прочети повече